Fakta om ved

En flammande brasa en kulen höstkväll och att elda bastuugnen
en ljus sommarkväll skapar stämning och välbehag.
Vedeldning ger också trygghet då den egentliga uppvärmningen sviker – till
exempel under ett elavbrott. Nuförtiden installerar man sålunda en värmelagrande öppen spis, vedeldad bastuugn eller bakugn, i så gott som alla nya småhus.

Trä är ett inhemskt, förnybart bränsle. Vedeldning förstärker inte klimatförändringen, eftersom den koldioxid som frigörs då veden brinner, på nytt binds i trädens tillväxt.
Vedeldning har alltid varit en del av den svenska kulturen och livsstilen och rätt tillämpad är det fortfarande ett bra uppvärmningssätt.

Ved som används som bränsle ska gärna vara överårig. Under sommaren tar det
minst två månader innan veden torkat under skyddstak utomhus. Färsk ved innehåller
nästan 50 % vatten, medan vattenhalten i torr ved är cirka 20 %. Torr ved är
ljus till färgen, och man känner igen den på ljudet: två torra vedträn klingar skarpt
då man slår dem mot varandra. Färsk ved fräser då den brinner.


Vedeldning är det absolut billigaste bränslet för er uppvärmning och i moderna anläggningar även det mest miljövänliga.

Ju torrare ved desto bättre. Växande träd har en fukthalt på cirka 60%. Innan veden är användbar som bränsle bör den torka under tak minst ett år. Kluven ved torkare fortare.
Ved som torkat utomhus har cirka 20-30% fuktighet. När veden ska användas bör den förvaras inomhus 1-7 dagar innan den är lämplig att använda. Torrare ved ger bättre värmevärde vid eldning.

Tyngre ved som bok. ek och björk ger under jämförbara förhållannden mer värme än till exempel tall och gran. För mer information se våra tabeller nedan.

VMF - Virkesmätarföreningen är en fristående organisation som bland annat gör volymbestämningar åt sågverken. Enligt VMF blir vedinnehållet i en 22-kbm container, 11 kbm ved och 11 kbm luft vid 35 cm vedlängd. Detta motsvarar ca 18-19 kbm travad vedvolym.

I moderna vedpannor med ack-tankar ligger man på en verkningsgrad mellan 80-90%. För kaminer kan man räkna med 70-80% verkningsgrad.

 
Energivärde per fast kubikmeter ved i kilowattimmar (Kwh)
Trädslag Energivärde
Rönn
3190
Bok
3000
Ek
2900
Ask
2900
Lönn
2800
Björk
2650
Klibbal
2350
Tall
2350
Asp
2000
Gran
2000
En kubikmeter olja motsvarar 9900 Kwh
   

 

   
Tabell för omföringstal för rundvirke    
Till
M3SK M3F M3T M3TO
Från PB UB OB HB UB
M3SK
1 0,95 0,84 1,49 1,31 0,68
M3F
PB
1,05 1 0,88 1,56 1,37 0,71
UB
1,19 1,14 1 1,78 1,56 0,81
M3T
OB
0,67 0,64 0,56 1 0,88 0,46
HB
0,76 0,73 0,64 1,14 1 0,52
M3TO
UB
1,46 1,4 1,23 2,19 1,92  
   

M3SK = Skogskubikmeter
M3F = Kubikmeter fast mått
M3T = Kubikmeter travat mått
M3TO = Kubikmeter toppmått
PB = På bark
UB = Under bark
OB = Obarkat
HB = Helbarkat